ANNO COLLECTION OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Anno Collection Oy on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi. Tämä tietosuojaseloste koskee asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme, yhteistyökumppaniemme ja verkkosivuston käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin:

 • Kuka on rekisterinpitäjä ja mitkä ovat sen yhteystiedot
 • Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä tiedot kerätään
 • Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja ja mikä on käsittelyn oikeusperuste
 • Kuinka kauan säilytämme tietoja
 • Miten käytämme evästeitä
 • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on
 • Mihin siirrämme ja luovutamme tietoja 
 • Miten suojaamme tiedot
 • Milloin toimimme yhteisrekisterinpitäjänä
 • Miten voimme tehdä tietosuojaselosteeseen muutoksia

Pyydämme tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön. Pyydämme myös huomioimaan, että sivustomme saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten palveluihin. Jos painat näitä linkkejä ja siirryt kolmannen osapuolen palveluun, kehotamme sinua tutustumaan kyseisellä sivulla noudatettaviin henkilötietojen käsittelyä koskeviin periaatteisiin.

1. KUKA ON REKISTERINPITÄJÄ?
Anno Collection Oy
Y-tunnus: 2773203-3
Osoite: Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa
Yhteystiedot: gdpr@sgn.fi

2. MILLAISIA TIETOJA KÄSITTELEMME JA MISTÄ TIEDOT KERÄTÄÄN?

  Käsittelemme tyypillisesti seuraavia tietoja:

  • kuluttaja-asiakkaiden tiedot, kuten nimi, yhteystiedot, yhteydenotot, laskutustiedot, tilaustiedot, kuten tiedot ostetuista tuotteista ja laitteista sekä niiden mahdollisista valmiste- ja rekisterinumeroista, suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot, tiedot asiakas- tai markkinointiviestinnän kautta avatuista verkkosivuista, muut rekisteröidyn antamat tiedot
  • yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden tiedot, kuten nimi, yhteystiedot, titteli ja yhteydenotot, yhteyshenkilön edustaman organisaation tiedot, kuten nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja laskutustiedot, tilaustiedot, kuten tiedot ostetuista tuotteista ja laitteista sekä niiden mahdollisista valmiste- tai rekisterinumeroista, suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot, tiedot asiakas- tai markkinointiviestinnän kautta avatuista verkkosivuista
  • potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden tiedot, kuten nimi, yhteystiedot, titteli sekä yhteyshenkilön edustaman organisaation tiedot, kuten nimi, y-tunnus, yhteystiedot, tiedot asiakas- tai markkinointiviestinnän kautta avatuista verkkosivuista
  • yhteistyökumppanien yhteyshenkilöiden tiedot, kuten nimi, yhteystiedot, titteli ja yhteydenotot sekä yhteyshenkilön edustaman organisaation tiedot, kuten nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja laskutustiedot
  • verkkosivuston kävijöiden tiedot, kuten yhteydenottolomakkeella tai chatissa annetut nimi- ja yhteystiedot, automaattisesti kerätyt lokitiedot sekä evästeillä kerätyt käyttäjän päätelaitetta ja sivuston käyttöä kuvaavat tiedot kohdan 5 mukaisesti. Verkkosivustollamme voi vierailla myös antamatta tietoja, joilla voi tunnistaa sinut henkilökohtaisesti.

  Asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme tiedot saamme rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustamaltaan organisaatiolta, luottotietoja tarjoavilta yhteistyökumppaneilta tai viranomaisilta. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot keräämme julkisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä, yritysten nettisivuilta tai ammatillisista profiileista, kuten LinkedInista, taikka verkkosivujen kautta tulleiden yhteydenottojen kautta.

   3. MIHIN TARKOITUKSIIN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJA JA MIKÄ ON KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE?

  Käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Palveluiden toteuttaminen ja tuotteiden toimitus: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen, jonka olemme tehneet sinun tai edustamasi organisaation kanssa. Emme voi pitää yhteyttä sinuun sopimukseen liittyvissä asioissa, hallinnoida digitaalista asiakastiliäsi, toimittaa tilaamaasi uutiskirjettä taikka laskuttaa tuotteita tai palveluitamme taikka valvoa tai periä maksuja ilman henkilötietojen käsittelyä. Tämä käsittely perustuu sopimussuhteeseen (jos olet itse sopimuksen osapuolena) taikka edustamasi organisaation kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvaan asialliseen yhteyteen ja oikeutettuun etuumme. 
  • Markkinointi: Käsittelemme ja voimme luovuttaa tietojasi markkinointiin oikeutetun etumme perusteella. Markkinointi, kuten mainonnan kohdentaminen evästeiden avulla ja sähköinen suoramarkkinointi kuluttaja-asiakkaille, voi perustua myös antamaasi suostumukseen. 

  Käytämme markkinoinnissa ja digitaalisessa mainonnassa yhteistyökumppaneita. Käytämme esimerkiksi Facebookin ”mukautettuja kohderyhmiä”, jolloin kohdennamme Facebookissa mainontaa olemassa oleville asiakkaillemme. Facebookin mukautetut kohderyhmät muodostetaan siten, että sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi perusteella luodaan selaimessa salattu tunniste, jota verrataan Facebookin salattuihin tunnisteisiin. Näin voidaan kohdentaa mainontaa Facebookissa asiakkaillamme taikka luoda kohderyhmiä, jotka muistuttavat asiakkaidemme profiileja. Emme saa tietoa siitä, mitkä Facebookille välitetyt tunnisteet päätyvät lopulliseen kohderyhmään ja mille tunnisteille ei löydy Facebookista vastinetta. Facebook ei puolestaan saa meiltä tietoa siitä, kuka tunnisteen takana on. Vastaavanlaista mainontaa ja markkinointia voimme tehdä myös muiden yhteistyökumppaniemme kanssa. Lisätietoja kolmansista osapuolista ja digitaaliseen mainontaan käytettävistä evästeistä saat tämän tietosuojaselosteen kohdista 5 ja 7.  

  • Arvonnat ja kilpailut: Järjestämme arvontoja ja kilpailuja, joihin voit halutessasi osallistua. Käsittely perustuu osallistumisen yhteydessä annettuun suostumukseen. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, jolloin et enää ole mukana arvonnassa tai kilpailussa.
  • Liiketoiminnan kehitys: Käsittelemme tietojasi liiketoimintamme ja palveluidemme kehittämiseen. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.
  • Tietoturvan varmistaminen ja väärinkäytösten selvittäminen: Käsittelemme tietoja tietoturvan varmistamiseen lakisääteisten velvoitteidemme mukaisesti. Joudumme myös ajoittain käyttämään tietoja väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen. Esimerkiksi automaattisesti kerättyjen lokitietojen avulla voimme valvoa ja selvittää tietojärjestel-män käyttäjän toimia ja tietojen käytön luvallisuutta oikeutetun etumme mukaisesti. 
  • Oikeuksiemme turvaaminen: Voimme joutua käsittelemään henkilötietoja voidaksemme esimerkiksi ratkaistaksemme erimielisyyksiä. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.
  • Lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä, kuten tuotevastuulakia. Ajoittain joudumme toteuttamamaan viranomaisen edellyttämiä korjaus- ja takaisinkutsukampanjoita. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

  Siltä osin kuin käsittely perustuu oikeutettuun etuun, katsomme, että käsittelystä on hyötyä niin sinulle kuin meille. Henkilötietojen käsittely mahdollistaa sen, että saat sinulle relevanttia tietoa sopimuksestamme tai palveluistamme. Ottaen huomioon tietojen luonteen ja käyttötarkoituksen, katsomme, että käsittely ei ole ristiriidassa perusoikeuksiesi tai -vapauksiesi kanssa. Voit vastustaa markkinointia milloin tahansa. Muuta oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä voit vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella kohdassa 6 kuvatuin tavoin.

  Emme tee automatisoituja päätöksiä, joilla olisi oikeudellisia vaikutuksia tai jotka muuten merkittävästi vaikuttaisivat sinuun.

  4. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJA?

   Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen yllä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Pääasiallisesti säilytysajat ovat seuraavat:

   • säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin asiakas- tai sopimussuhde on aktiivinen (esimerkiksi sopimussuhde tai suoramarkkinointisuostumus on voimassa tai yritysasiakkaan yhteyshenkilö ei ole kieltänyt markkinointia) ja noin kaksi vuotta sen päättymisestä tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin, kuten sopimussuhteen hallintaan, liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin;
   • edellä mainitun säilytysajan jälkeen säilytämme tietoja noin viiden vuoden ajan vastataksemme mahdollisiin reklamaatioihin; ja 
   • tositteisiin mahdollisesti sisältyviä henkilötietoja säilytämme seitsemän vuoden ajan kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi.

   Edellä mainittujen säilytysaikojen täytyttyä poistamme tiedot, ellei niitä ole tarpeen säilyttää pidempään esimerkiksi oikeudellisen vaateeseen tai viranomaistiedusteluihin vastaamiseksi taikka tuotevastuu- tai muun pakottavan lainsäädännön noudattamiseksi.  

   5. MITEN SIVUSTOLLA KÄYTETÄÄN EVÄSTEITÄ?

    Voimme kerätä palveluidemme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen, nimettömän tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

    Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

    Keräämme evästeiden avulla teknisiä tietoja päätelaitteestasi sekä tietoja sivustojemme käy-töstä. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi:

    • laitteeseen liittyvät tiedot, kuten laitetyyppi, selainversio, ruudun koko, käyttöjärjestelmä, IP-osoite;
    • yksilöllinen eväste- tai mobiilitunniste; ja
    • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajankohdasta ja kestosta, verkkopalveluissa liikkumisesta tai nähdyistä sisällöistä, kuten artikkeleista tai verkkokaupan tuotteista. 

    Voimme käyttää istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat, kun suljet verkkoselaimen, sekä pysyviä evästeitä, jotka säilyvät laitteellasi tietyn ajan tai kunnes poistat ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen. 

    Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi verkkosivustollamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mainosteknologiatoimittajien ja sosiaalisen median palveluiden, evästeitä. 

    Luokittelemme evästeet käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti:

    • Välttämättömät evästeet: Nämä evästeet ovat välttämättömiä palveluidemme ja niiden toimintojen käyttämiseksi, esimerkiksi sisäänkirjautumiseksi tai chat- ja ostoskoritoiminnallisuuden toteuttamiseksi.
    • Analytiikkaevästeet: Näiden evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten sivustojamme käytetään. Käytämme palveluissamme muun muassa Google Inc.:n tarjoamaa verkkoanalytiikkapalvelua Google Analyticsiä analysoidaksemme verkkosivustojemme käyttöä sekä kehittääksemme verkkosivustojamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta. 
    • Mainosevästeet: Näitä evästeitä käytetään mainonnan kohdentamiseen muualla Internetissä. Mainosevästeet ovat lähtökohtaisesti kolmannen osapuolen evästeitä. Osa näistä kolmansista osapuolista käsittelee tietoja itsenäisinä rekisterinpitäjinä, ja lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat niiden tietosuojakäytännöistä. Mainosevästeitä asettavat mm. Google ja Facebook.

    Voit vaikuttaa evästeisiin seuraavin tavoin:

    • Evästeiden poistaminen: Voit poistaa tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista, jolloin aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu. 
    • Evästeiden estäminen: Voit estää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen tai estää palveluidemme, esimerkiksi kirjautumis- tai ostoskoritoiminnallisuuden, käytön.
    • Google Analyticsin käytön estäminen: Voit estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan täällä. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.
    • Mainonnan kohdentamisen estäminen: Your Online Choices -sivusto tarjoaa kattavan tietopaketin verkkomainonnasta ja mahdollisuuden kieltää selainkäyttöön perustuva mainonta. On tärkeää huomata, että kieltämisen jälkeen sinulle näytetään yhtä paljon mainontaa kuin aiemmin, mutta mainokset eivät ole sinulle kohdennettuja tai sinua välttämättä kiinnostavia. Voit vaikuttaa mainonnan kohdentamiseen myös suoraan kolmannen osapuolen sivustolla. Esimerkiksi Facebookin osalta voit vaikuttaa mainontaan täällä. 

    6. MILLAISIA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA SINULLA ON?

     Toteutamme lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa alla kuvatut oikeudet:

     • Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus jäljennös henkilötiedoista edellyttäen, että tietojen antaminen ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.  
     • Tietojen oikaisu- ja poisto-oikeus: Pyynnöstäsi oikaisemme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai tarpeettomat henkilötiedot. Tietoja ei poisteta, jos ne ovat tarpeen esimerkiksi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
     • Tietojen siirtäminen: Voit halutessasi saada antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, siirretyksi itsellesi tai kolmannelle osapuolelle koneluettavassa muodossa.
     • Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten.
     • Oikeus peruuttaa suostumus: Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen.
     • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden. Jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi tai vapautesi tai tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, olemme sinuun yhteydessä tietojen käsittelyn jatkamiseksi.
     • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, jos henkilötietojasi on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Valvovan viranomaisen, tietosuojavaltuutetun, yhteystiedot löydät osoitteesta: www.tietosuoja.fi. Pyydämme ystävällisesti kuitenkin ensin ottamaan yhteyttä meihin, jotta voimme ratkaista asian sovinnollisesti. 

     Yllä kuvattujen oikeuksien toteuttamiseksi pyydämme sinua olemaan yhteydessä kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen. Voit vastustaa suoramarkkinointia tai peruuttaa siihen antamasi suostumuksen myös kunkin viestin lopussa olevan linkin kautta. Pyydämme sinua todentamaan henkilöllisyytesi, jotta voimme varmistua siitä, ettei tietoja anneta muulle henkilölle kuin rekisteröidylle itselleen.

     7. MIHIN TIETOJA SIIRRETÄÄN JA LUOVUTETAAN?

      Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, kuten kuljetusliikkeitä, varasto-operaattoreita, ja tietojärjestelmätoimittajia, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jos siirrämme tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten EU:n mallisopimuslausekkeita hyödyntäen. 

      Emme luovuta tietoja kolmansille niiden omia, itsenäisiä käyttötarkoituksia varten muissa kuin alla mainituissa tapauksissa:

      • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
      • SGN Group -konserni: Voimme käsitellä ja luovuttaa henkilötietoja SGN Group -konsernin sisällä.
      • Markkinointi: Voimme luovuttaa tietojasi valikoiduille yhteistyökumppaneille markkinointia varten, ellet ole tätä kieltänyt.
      • Yhteistyökumppanit: Voimme luovuttaa tietojasi yhteistyökumppaneillemme niiden perusteltuja käyttötarkoituksia varten, ellet ole tätä kieltänyt.
      • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
      • Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa tietojasi valikoiduille kumppaneillemme saa-taviemme perimiseksi sekä oikeusvaateita varten.

      8. MITEN TIEDOT SUOJATAAN?

       Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.  

       9. MILLOIN TOIMIMME YHTEISREKISTERINPITÄJÄNÄ

        Siltä osin kuin ylläpidämme sivua Facebookissa tai muussa vastaavassa sosiaalisen median palvelussa taikka hyödynnämme niiden toiminnallisuuksia, kuten tykkää-nappia sivustollamme, voimme olla yhteisrekisterinpitäjiä ko. palveluntarjoajan kanssa. Esimerkiksi Facebookin fanisivujen kautta keräämme tilastotietoja mm. Facebook-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista. Lisäksi näemme sivujemme tykkääjien tai kommentoineiden henkilöiden julkiset tiedot, kuten nimen ja profiilikuvan, sekä muita tietoja käyttäjän Facebookissa määrittämien yksityisyysasetusten mukaisesti. Saat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tai muun vastaavaan sosiaalisen median palvelun tietosuojakäytännöistä.

        10. KLARNAN TIETOSUOJA

        Jotta voimme tarjota sinulle Klarnan maksutapoja, saatamme kaupan ostotapahtuman yhteydessä välittää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, jotta Klarna voi arvioida, oletko oikeutettu heidän maksutapoihinsa ja räätälöidä nämä maksutavat sinulle. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.

        11. VOIDAANKO TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN TEHDÄ MUUTOKSIA?

         Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön tai viranomaisohjeistuksen muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti verkkosivuillamme. 

         Tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 25.4.2022.